Zapisy 2019/2020

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zapisu dla dzieci

Karta zapisu dla dorosłych

należy pobrać, wypełnić i wysłać wraz z płatnością na adres:

Ecole Nova Polska BP 30757
75827 Paris cedex 17

REGULAMIN SZKOŁY – ECOLE NOVA POLSKA


Zapisy on-line

Nous souhaitons inscrire notre enfant / Prosimy o zapisanie naszego dziecka :

Prénom de l’élève / Imię ucznia

Nom de l’élève / Nazwisko ucznia

Date de naissance / data urodzenia
dzień miesiąc rok

Lieu / Miejsce

Nom et prénom du père / Nazwisko i imię ojca

Nom et prénom de la mère / Nazwisko i imię matki

Adresse / Adres

Port. père / kom. ojca

Port. mère / kom. matki

email

Choisir / Wybierz

mercredi / środasamedi / sobota

Centre « Art et Culture Junior » le Mercredi matin / Centrum « Kultura i sztuka dla dzieci » w środę rano
oui / taknon / nie

J’ai pris connaissance du règlement de l’Ecole Nova Polska et j’en accepte les conditions.
Przyjąłem do wiadomości i akceptuję warunki regulaminu Ecole Nova Polska.

captcha

 

Komentarze są wyłączone.