List do rodziców

piorko copy    
Drodzy przyjaciele,

W piątym roku działalności Ecole Nova Polska, pragniemy podzielić się z Państwem naszymi osiągnięciami.

  • Publikacja podręcznika w kooperacji z Biblioteką Polską.

img1

Z powodu braku oferty podręczników dla dzieci polonijnych, podjęliśmy wiele trudu, co zaowocowało wydaniem broszury pedagogicznej na podstawie jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, wzbogaconej ćwiczeniami zrozumiałymi dla uczniów debiutujących. Publikacja ta była wynikiem współpracy wydawnictwa „Harmonia” i Biblioteki Polskiej.
Lista wyselekcjonowanych podręczników znajduje się na naszej stronie internetowej.

  • Partnerstwo z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Oferuje doradztwo w doborze metod pedagogicznych dla uczniów rozpoczynających naukę języka polskiego jako obcego. Ecole Nova Polska jest we Francji prekursorem w tej dziedzinie. W dniach 21 i 22 września br. odbędzie się szkolenie dla nauczycieli przygotowane przez pracowników naukowych UJ: dr Iwonę Janowską i dr Agnieszkę Rabiej. W dniu 21 września o godzinie 12.00 zapraszamy na konferencję dla wszystkich zainteresowanych problematyką dwujęzyczności.

Podczas ostatnich szkolnych wakacji dwóch uczniów naszej szkoły uczestniczyło w obozie językowym ”Lato odkrywców”, corocznie organizowanym przez UJ w Krakowie.
W minionym roku uczniowie i rodzice uczestniczyli w tradycyjnych spotkaniach:

  • W dniu 15 grudnia br. w Domu Europy, zgodnie z tradycją, zaprezentowaliśmy koncert polskich kolęd. Dzieci radowały się podarkami od Mikołaja i delektowały pysznym ciastem, a z nimi dorośli.
  • Luty 2013 „W karnawale idziemy na bale”, dnia 2 czerwca – Święto Rodziny w Domu Młodych przy ulicy Daubigny.
  • W dniu 23 czerwca w gościnnych progach Wydziału Ekonomicznego Polskiej Ambasady odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z rozdaniem dyplomów. Zachwyciliśmy się talentem młodych aktorów interpretujących legendę pt.”O Piaście Kołodzieju” oraz spektakl słowno-muzyczny pt.”Dzieci i ryby głosu nie mają”.

W nadchodzącym roku szkolnym będziemy kontynuować przedsięwzięcia już podjęte.

  • Po opublikowaniu podręcznika pt.”Alfabet z piórkirm i pazurkiem” przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających naukę języka polskiego, po opracowaniu pierwszej części broszury pt.”A to Polska właśnie. Jesień”, wyselekcjonowaliśmy teksty i ćwiczenia do podręcznika pt.”Włącz Polskę”, który umieścimy na naszej stronie internetowej, aby pomóc słuchaczom w nauce na odległość.
  • Nasza współpraca z Polską Biblioteką trwa. Dzięki jej wsparciu zainicjowane przez szkołę Centrum kultury i sztuki dla najmłodszych będzie nadal rozwijać swoją działalność.
  • Proponujemy systematyczne spotkania w atelier tłumaczeń dialogów do polskich filmów, zajęcia ze śpiewu i tańca dla najmłodszych, uczestnictwo w kole redaktorów gazetki szkolnej.
  • Szkoła dołączyła do programu Fundacji ”Cała Polska czyta dzieciom”, która ma na celu organizowanie spotkań z twórcami dla dzieci oraz rozbudzanie zapału do czytelnictwa.
  • Do Centrum wakacyjnego mogą uczęszczać dzieci od 3 roku życia, aby pogłębiać wiedzę o Polsce, jej tradycjach i folklorze.

Profil historyczny i artystyczny wymaga od nauczycieli nieustannego poszukiwania i doskonalenia metod pedagogicznych.
Ecole Nova Polska jako wspólne dobro dzieci, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków, stawia sobie za główny cel troskę o jakość i formę przekazywanej wiedzy , a także zrozumienie indywidualnych potrzeb każdego ucznia.
Ecole Nova Polska zarejestrowana jest na portalu MEN-u www. polska-szkola.pl.

Uznajemy za zaszczyt, że Uniwersytet Jagielloński wyraził zgodę na sprawowanie pieczy merytorycznej nad naszą placówką.

Pomyślnego Roku!

Organizatorzy Ecole Nova Polska.

   
Ecole Nova Polska List N°5 Wrzesień 2013

Komentarze są wyłączone.