Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, przekazuję w załączeniu list Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego wraz z tłumaczeniem na j. francuski, w sprawie podejmowania przez organizacje polonijne działań mających na celu upominanie się o prawdę historyczną i obronę dobrego imienia Polski i Polaków. Będę wdzięczny za rozważenie rozpowszechnienia listu wśród członków Państwa stowarzyszeń a także pośród innych Państwa kontaktów oraz za rozważenie umieszczenia treści listu na stronach internetowych tych z organizacji polonijnych, które takowymi dysponują.

Jednocześnie przekazuję link do listu Pana Marszałka na stronach internetowych Senatu RP oraz Ambasady RP w Paryżu:

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10422,list-marszalka-senatu-do-polonii-i-polakow-za-granica-w-zwiazku-z-ustawa-o-ipn.htm

http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/list_marszalka_senatu_do_polonii;jsessionid=520666A4AF2F3F7FC9B7EFE7046FCC3B.cmsap5p

http://www.paryz.msz.gov.pl/fr/actualites/lettre_du_president_du_senat_adressee_a_la_polonia_et_aux_polonais_etablis_a_l_etranger_au_sujet_de_la_loi_sur_l_institut_de_la_memoire_nationale

W załączeniu znajdą Państwo również materiał informacyjny nt. nowelizacji ustawy o IPN.

List do Polonii

Nowelizacja ustawy o IPN, materiał informacyjny.

Z wyrazami szacunku

Hubert Czerniuk

Konsul Generalny / Consul général

Kierownik Wydziału Konsularnego / Chef de la Section consulaire

Ambasada RP w Paryżu / Ambassade de Pologne à Paris