List do rodziców

List do Rodziców ENP Nr 7_2015 pl 1_Page_1

List do Rodziców ENP Nr 7_2015 pl 1_Page_2

 

     
Drodzy przyjaciele,
   
Jesteśmy niezmiernie zobowiązani dyrektorom Eurécole : panu Duval i panu Niot za udostępnienie nam sal lekcyjnych podczas 2 lat dla naszego przedszkola i szkoły przy ulicy Lübeck i Champs Elysées.

W końcu 2011 roku nadarzyła się realna możliwość poprawy warunków pracy szkoły połączenia wszystkich uczniów w jednym miejscu oraz zwiększenia ilości klas. Pani Sophie Ranc dyrektor szkoły l’Ecole des Moineaux wyraziła zgodę na wynajęcie lokalu znajdującego sie w bliskości geograficznej do dawnych dwóch lokali, co stało się powodem naszej przeprowadzki. Pragniemy wyrazić wdzięczność za jej bezcenną pomoc.

W minionym roku szkolnym nasi uczniowie i ich rodzice mieli okazję uczestniczenia w kilku manifestacjach.

 • W dniu 26 listopada 2011 roku w progach szkoły Ecole Nova Polska gościł Pan Profesor Władysław Miodunka, światowej sławy specjalista w dziedzinie nauczania języka polskiego jako drugiego i obcego.

Poświęcił nam cały sobotni dzień. Na początku wizyty obserwował pracę dzieci w kolejnych klasach. Następnie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów ze szkoły ENP w obecności kadry pedagogicznej. W końcu, w prawdziwie twórczej i otwartej atmosferze nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniami i prosić Gościa o porady i pomoc metodyczną. Wizyta ta zapoczątkowała współpracę naszej szkoły z Uniwersytetem Jagiellońskim.

 • Dnia 10 grudnia 2011 – Sanna Polska

Spotkaliśmy się w licznym gronie uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół już po raz drugi w Domu Europy. Przedszkolaki wystąpiły w inscenizacji baletowej o narodzinach Dzieciątka w reżyserii pani Agnieszki Sandelin. Humorystyczna scenka pt.”Ptaszki” rozbawiła do łez publiczność. Każda klasa przygotowała swój program. Śpiewaliśmy wzruszające polskie kolędy oraz piosenki o zimowej scenerii: Pada śnieg, Jest taki dzień, Mikołajkowy dzień, Z kopyta kulig rwie.
Podczas, gdy Mikołaj wyciągał z worka prezenty, mogliśmy jednocześnie delektować się pysznym ciastem, czekoladą na gorąco i grzanym winem.

 • Dnia 4 lutego 2012 – Karnawał w Bibliotece Polskiej

Bawmy się póki czas ku temu. Profil artystyczno-historyczny stawia przed nami nowe wyzwania w procesie doboru metod edukacyjnych. Jedną z nich, skutecznie wpisującą się w bliższą i dalszą perspektywę pedagogiczną, jest organizowanie spotkań rozwijających wrażliwość artystyczną. Jesteśmy przekonani, że „muzyka jest szkołą życia w społeczeństwie”. Znakomity włoski dyrygent Riccardo Muti w wywiadzie dla czasopisma Express z dnia 4 stycznia 2012 podzielił się refleksją: „ Celem nie jest to, aby każde dziecko grało na instrumencie, ale w fantastycznym świecie dźwięków potrafiło nieustannie kształtować i pogłębiać swoją wrażliwość. Uczyć się wspólnie śpiewania nie jest najlepszym przykładem demokracji? Harmonia może istnieć pod warunkiem, gdy szanuje się wolność drugiego. Każdy z nas jest wyjątkowy, ale wobec wyższej wspólnej rzeczywistości, powinien pozostać pokorny.”

 • Dzień Polonii – 2 i 5 maja 2012

Dzień Polonii 2012 roku upłynął w iście polskiej atmosferze. Pani Barbara Szałkiewicz-Pietrzak-Bojarzyńska podzieliła sie z dziećmi wspomnieniami z jej dzieciństwa i młodości. Dzień Polonii dzięki Pani Mirosławie Gawryłkiewicz, czyli Nutce–Milutce był na tyle wyjątkowy, że w ciągu dwóch dni, 2 i 5 maja chyba wszyscy poczuliśmy w sobie talent aktorski i muzyczny. Przy okazji powtórzyliśmy historię i geografię śpiewając.

Nutka- Milutka pracuje jako nauczyciel akademicki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Zakład Kreatywnej Edukacji). Zajęcia muzyczne dla dzieci Mirosława Gawryłkiewicz prowadzi w sposób szczególny – pobudza ona bowiem dzieci do zajęcia wobec niej postawy aktywnej, spontanicznej i radosnej.

 • Dnia 27 maja 2012 – Wizyta w Montmorency

Ecole Nova Polska istniejąca od 3 lat stawia sobie za istotny cel organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach przypominających pamiętne chwile historii naszej Ojczyzny. Między innymi braliśmy udział w ceremonii z okazji 170 rocznicy powstania Szkoły Polskiej w Paryżu. Uroczystość celebrował rektor Polskiej Misji Katolickiej, nasza Szkoła natomiast miała zaszczyt przygotowania jej oprawy. Pani Wiridianna Rey co roku przygotowuje program tej istotnej manifestacji mającej na celu przywołanie pamięci o naszych zasłużonych przodkach; przy tej okazji stwierdziła, że nasza Ecole Nova Polska w pełni wpisuje się w tradycje nauczania praktykowanego przez pierwszą falę polskich emigrantów w połowie 19 wieku.

W tym roku szkolnym będziemy kontynuować rozpoczętą działalność :

 • Publikację podręczników dostosowanych do potrzeb dzieci za granicą. Wydaliśmy we współpracy z Wydawnictwem Harmonia podręcznik dla dzieci za granicą pt „Alfabet z piórkiem i pazurkiem”. Przygotowaliśmy broszurę edukacyjną wokół ” Pana Tadeusza” dla dzieci w celu ułatwienia zrozumienia tego jednego z najważniejszych arcydzieł literatury polskiej. Opracowaliśmy I część podręcznika ”A to Polska właśnie” zatytułowaną ”Jesień”.
 • Rozwój czytelnictwa u dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udostępnienie katalogu książek na stronach internetowych Biblioteki Polskiej i Ecole Nova Polska . W ramach współpracy z Biblioteką Polską planujemy zaprosić wszystkie szkoły polonijne we Francji do czytania Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Na tę okazję będzie wydrukowana broszura edukacyjna dla młodych czytelników.
 • Atelier filmu polskiego, tańca oraz śpiewu.
 • Prowadzenie akcji mającej na celu ratowanie polskich rolników z regionu sandomierskiego, zmuszonych do odsprzedaży na zawsze ziemi uprawianej przez nich od lat, ze względu na zbyt niskie ceny skupu produktów rolnych (np. 10 groszy za 1kg ziemniaków). Proponujemy rozprowadzanie wśród rodzin i znajomych, koszyczków z polskimi owocami i warzywami.

 

O perspektywach zaplanowanych przez szkołę manifestacji powiadomimy Państwa w najbliższym czasie.
Ecole Nova Polska jest wspólnym dobrem dzieci, rodziców nauczycieli i sympatyków, dla których celem nadrzędnym jawi się przekazanie wiedzy w sposób uczciwy, przyjazny każdemu dziecku i dostosowany do potrzeb uczniów poza granicami kraju. Jest zarejestrowna na potalu MEN-u w Polsce www.polska-szkola.pl.

Jesteśmy zaszczyceni patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  
Cała ekipa szkoły zgromadzona wokół Profesora Miodunki życzy Państwu

Wspaniałego nowego roku szkolnego!

   
Ecole Nova Polska List N°4 Wrzesień 2012

List ENP 2009

piorko copy
Drodzy przyjaciele,

W piątym roku działalności Ecole Nova Polska, pragniemy podzielić się z Państwem naszymi osiągnięciami.

 • Publikacja podręcznika w kooperacji z Biblioteką Polską.

img1

Z powodu braku oferty podręczników dla dzieci polonijnych, podjęliśmy wiele trudu, co zaowocowało wydaniem broszury pedagogicznej na podstawie jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, wzbogaconej ćwiczeniami zrozumiałymi dla uczniów debiutujących. Publikacja ta była wynikiem współpracy wydawnictwa „Harmonia” i Biblioteki Polskiej.
Lista wyselekcjonowanych podręczników znajduje się na naszej stronie internetowej.

 • Partnerstwo z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Oferuje doradztwo w doborze metod pedagogicznych dla uczniów rozpoczynających naukę języka polskiego jako obcego. Ecole Nova Polska jest we Francji prekursorem w tej dziedzinie. W dniach 21 i 22 września br. odbędzie się szkolenie dla nauczycieli przygotowane przez pracowników naukowych UJ: dr Iwonę Janowską i dr Agnieszkę Rabiej. W dniu 21 września o godzinie 12.00 zapraszamy na konferencję dla wszystkich zainteresowanych problematyką dwujęzyczności.

Podczas ostatnich szkolnych wakacji dwóch uczniów naszej szkoły uczestniczyło w obozie językowym ”Lato odkrywców”, corocznie organizowanym przez UJ w Krakowie.
W minionym roku uczniowie i rodzice uczestniczyli w tradycyjnych spotkaniach:

 • W dniu 15 grudnia br. w Domu Europy, zgodnie z tradycją, zaprezentowaliśmy koncert polskich kolęd. Dzieci radowały się podarkami od Mikołaja i delektowały pysznym ciastem, a z nimi dorośli.
 • Luty 2013 „W karnawale idziemy na bale”, dnia 2 czerwca – Święto Rodziny w Domu Młodych przy ulicy Daubigny.
 • W dniu 23 czerwca w gościnnych progach Wydziału Ekonomicznego Polskiej Ambasady odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z rozdaniem dyplomów. Zachwyciliśmy się talentem młodych aktorów interpretujących legendę pt.”O Piaście Kołodzieju” oraz spektakl słowno-muzyczny pt.”Dzieci i ryby głosu nie mają”.

W nadchodzącym roku szkolnym będziemy kontynuować przedsięwzięcia już podjęte.

 • Po opublikowaniu podręcznika pt.”Alfabet z piórkirm i pazurkiem” przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających naukę języka polskiego, po opracowaniu pierwszej części broszury pt.”A to Polska właśnie. Jesień”, wyselekcjonowaliśmy teksty i ćwiczenia do podręcznika pt.”Włącz Polskę”, który umieścimy na naszej stronie internetowej, aby pomóc słuchaczom w nauce na odległość.
 • Nasza współpraca z Polską Biblioteką trwa. Dzięki jej wsparciu zainicjowane przez szkołę Centrum kultury i sztuki dla najmłodszych będzie nadal rozwijać swoją działalność.
 • Proponujemy systematyczne spotkania w atelier tłumaczeń dialogów do polskich filmów, zajęcia ze śpiewu i tańca dla najmłodszych, uczestnictwo w kole redaktorów gazetki szkolnej.
 • Szkoła dołączyła do programu Fundacji ”Cała Polska czyta dzieciom”, która ma na celu organizowanie spotkań z twórcami dla dzieci oraz rozbudzanie zapału do czytelnictwa.
 • Do Centrum wakacyjnego mogą uczęszczać dzieci od 3 roku życia, aby pogłębiać wiedzę o Polsce, jej tradycjach i folklorze.

Profil historyczny i artystyczny wymaga od nauczycieli nieustannego poszukiwania i doskonalenia metod pedagogicznych.
Ecole Nova Polska jako wspólne dobro dzieci, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków, stawia sobie za główny cel troskę o jakość i formę przekazywanej wiedzy , a także zrozumienie indywidualnych potrzeb każdego ucznia.
Ecole Nova Polska zarejestrowana jest na portalu MEN-u www. polska-szkola.pl.

Uznajemy za zaszczyt, że Uniwersytet Jagielloński wyraził zgodę na sprawowanie pieczy merytorycznej nad naszą placówką.

Pomyślnego Roku!

Organizatorzy Ecole Nova Polska.

Ecole Nova Polska List N°5 Wrzesień 2013

Assignment help dot net has this specialized branch called geography assignment act writing help help especially for geography related problems

Komentarze są wyłączone.